Oplysninger om batteriet

Bemærkninger om bortskaffelse af batterier

I forbindelse med salg af batterier eller levering af apparater, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at oplyse dig om følgende:

Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan gratis returnere brugte batterier, som vi har på lager eller som vi har lagerført som nye batterier, til vores forsendelseslager (forsendelsesadresse). De symboler, der er vist på batterierne, har følgende betydning:

Symbolet med den overstreget skraldespand betyder, at batteriet ikke må komme i husholdningsaffaldet.
Pb = Batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly.
Cd = Batteriet indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium
Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 masseprocent kviksølv.Overhold venligst ovenstående anvisninger.